Realizacija XVI edicije manifestacije UniStem Day

Šesnaesta edicija UniStem dana (Dana matične ćelije) održana je 22. marta 2024. Ovo je najveća međunarodna manifestacija posvećena popularizaciji matičnih ćelija, namenjena prvenstveno srednjoškolcima.
U realizaciji ovogodišnje manifestacije učestvovalo je 13 država sa dva kontinenta (Evropa I Australija), 97 univerzitetskih centara i preko 30 000 đaka širom sveta.
I ove godine UniStem Day u Beogradu održan je pod okriljem Univerziteta u Beogradu, u organizaciji Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, uz pomoć i podršku STREAMLINE projekta i Bio Save Fondacije. U manifestaciji je učestvovalo oko 90 učenika iz ukupno 12 srednjih škola.
Manifestaciju je zvanično otvorio prof. dr Ratko Ristić, prorektor za međunarodnu saradnju, Univerziteta u Beogradu. Tokom prepodnevnog dela programa, održanog u Svečanoj Sali Rektorata, Univerziteta u Beogradu, đaci su imali priliku da se, kroz naučnopopularna predavanja i kratkometražne dokumentarne filmove, upoznavaju sa značajem matičnih ćelia i revolucionarnim otkrićima koja pomeraju granice savremene medicine. Ovom prilikom, dr Mina Perić, predstavila je STREAMLINE projekat kroz predavanje o organoidima mozga kao model sistemu za proučavanje neurorazvojnih poremećaja. Srednjoškolci su sa velikom pažnjom pratili predavanja i vrlo aktivno učestvovali u diskusiji. 
Deo đaka je imao priliku da učestvuje i u poslepodnevnom delu programa organizovanom u prostorijama Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo i na Institutu za medicinska istraživanja. U okviru ovih aktivnosti, đaci su imali priliku i da se upoznaju sa Centrom za sekvenciranje genoma i bioinformatiku, takođe, srednjoškolcima je demonstriran rad sa ćelijskim kulturama i zebra ribicama kao model sistemima za istraživanja.
Zahvaljujemo se svim učesnicima i najavljujemo XVII ediciju manifestacije UniStem Day za 14. mart 2025. godine!

https://biosave.rs/blog/unistem-day-2024

Comments are closed.