Realizacija XV edicije manifestacije UniStem Day

Petnaesta edicija UniStem dana (Dana matične ćelije) održana je 10. marta 2023. Ovo je najveća međunarodna manifestacija posvećena popularizaciji matičnih ćelija, namenjena prvenstveno srednjoškolcima.

U realizaciji ovogodišnje manifestacije učestvovalo je 14 država, 87 univerzitetskih centara i preko 30 000 đaka širom sveta. 

UniStem Day u Beogradu održan je pod okriljem Univerziteta u Beogradu, u organizaciji Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, uz pomoć i podršku STREAMLINE projekta i Bio Save Fondacije. U manifestaciji je učestvovalo oko 150 učenika iz ukupno 18 srednjih škola i gimnazija.

Manifestaciju je zvanično otvorio prof. dr Ratko Ristić, prorektor za međunarodnu saradnju, Univerziteta u Beogradu. Tokom prepodnevnog dela programa, održanog u Svečanoj Sali Rektorata, Univerziteta u Beogradu, đaci su imali priliku da se, kroz naučnopopularna predavanja i kratkometražni dokumentarni film, upoznavanje sa značajem matičnih ćelia i revolucionarnim otkrićima koja pomeraju granice savremene medicine. Ovom prilikom, dr Danijela Drakulić, predstavila je STREAMLINE projekat kroz predavanje o indukovanim pluripotentnim matičnim ćelijama kao model sistemu za proučavanje neurorazvojnih poremećaja. Srednjoškolci su sa velikom pažnjom pratili predavanja i vrlo aktivno učestvovali u diskusiji. U toku programa organizovana je i kratka međuuniverzitetska veb-konferencija u toku koje je beogradska publika imala priliku da pozdravi učesnike manifestacije u organizaciji italijaskih univerziteta iz Breše i Kalabrije.

Deo đaka je imao priliku da učestvuje i u poslepodnevnom delu programa organizovanom u prostorijama Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo. U okviru ovih aktivnosti, đaci su  imali priliku da se upoznaju sa Centrom za sekvenciranje genoma i bioinformatiku, takođe, srednjoškolcima je demonstriran rad sa ćelijskim kulturama i zebra ribicama kao model sistemima za istraživanja. Na kraju dana đaci su učestvovali i u kratkom kvizu na kojem su pokazali impresivno znanje usvojeno iz sadržaja prezentovanih u toku manifestacije.

Zahvaljujemo se svim učesnicima i najavljujemo XVI ediciju manifestacije UniStem Day za 22. mart 2024. godine!

Comments are closed.