Otvorena pozicija u Grupi za humanu molekularnu genetiku

Grupa za humanu molekularnu genetiku traži zamenu na 10 meseci za naučno-istraživački rad u oblasti molekularne biologije. Uslovi su stečeno zvanje mastera na Biološkom fakultetu i istraživačko ili naučno zvanje. Više informacija na https://www.imgge.bg.ac.rs/lat/?view=article&id=3564&catid=16

Comments are closed.